Dostop do Naselja Jezero

Črnovaška cesta in dostop do Naselja Jezero

Obveščamo vas, da bo do Naselja Jezero vodila, v veliki meri, prenovljena Črnovaška cesta. Do časa vselitve v vaše nove hiške ali stanovanja, bo nova pot že tlakovana in s tem še izboljšan dostop do Ljubljane in obvoznice Lj.-Rudnik. 

Na tej točki ponovno lahko ugotovimo, da je nakup enote v okolice Ljubljane (dejanski okolici, do 15 km od obvoznice) najbolj smotrn nakup, saj bi v primeru Naselja Jezero, za 10 km razdalje oz. 10 dodatnih minut vožnje plačali tudi do 200.000 EUR več. Ali je to res nekaj kar se izplača, še posebej. če imaš v neposredni bližini vso nujno infrastrukturo (LPP postaja, ZD, lekarno, vrtec, šolo, trgovino, črpalko), poleg tega pa še več zelenih površin kot bi si jih lahko zaželel? Dejstvo je, da bo življenje v Naselju Jezero najboljši kompromis med bivanjem v mestu in na vasi. 

Objava MOL, vezana na prenovo Črnovaške Ceste:

"Celovita prenova

V okviru projekta bomo Mestna občina Ljubljana, JP Vodovod Kanalizacija Snaga in Energetika Ljubljana komunalno in prometno uredili dotrajano cesto Črna vas.
Prenovili bomo vse komunalne in druge vode – vodovod, kanalizacijo, plinovod, električno in telekomunikacijsko napeljavo, javno razsvetljavo – ter uredili pločnik, kolesarsko stezo in vozišče. Tako bomo zagotovili varnejše, udobnejše in prijetnejše površine za vse udeležence v prometu ter višjo kakovost bivanja za okoliške prebivalce.

Dela bodo potekala približno dve leti

Ker je projekt prometne ureditve Črnovaške ceste umeščen v dogovor za razvoj regij LUR, je predvideno, da bosta naložbo v tem delu sofinancirali tudi Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, in Republika Slovenija v okviru PN 4.4. Gradnja regionalnih kolesarskih povezav – DRR.
Dela v vrednosti 29.692.520,35 EUR brez DDV, ki bodo potekala približno dve leti, bo izvajalo podjetje CGP d.d., v sodelovanju s partnerskim podjetjem PRENOVA-GRADBENIK d. o. o."

Dodatno se vzpostavlja še nov avtocestni priključek Dragomer pri naselju Lukovica pri Brezovici. Povzemamo besede DARS, s spletne strani mojaobcina.si:

 

»Glede na trenutno stanje postopka ocenjujemo, da bi bilo z gradnjo možno začeti letos, sicer pa je predvideno, da bo potekala dve gradbeni sezoni, torej še v letu 2024,« še dodajajo v Službi za komuniciranje. Projekt obsega izgradnjo novega avtocestnega priključka s štirimi priključnimi kraki v obliki »diamanta« z  upoštevanjem bodoče 6-pasovne avtoceste z navezavo na obstoječo regionalno cesto na območju naselja Lukovica. V sklopu novega avtocestnega priključka bodo zgradili tudi zahodno obvozno cesto južnega dela Brezovica vse do nivojskega železniškega prehoda preko železniške proge Ljubljana–Trst pri Vnanjih Goricah z navezavo na obstoječo regionalno cesto Podpeč–Brezovica.

»Močan ciljno-izvorni promet iz smeri Vnanjih Goric, Podpeči, Dragomera in naselij vzhodno od Vrhnike nima možnosti neposredne povezave z avtocesto. To povzroča preobremenitev regionalne ceste R2-409/0300 Brezovica–Vrhnika, zastoje skozi naselje Brezovica in kritično obremenitev obstoječega priključka. Posebej problematična je R2-409/0300 med križiščem »pri Poku« in križiščem »pri Gorjancu«, kjer je kapaciteta ceste in križišč že nekaj časa presežena. Promet se poveča zlasti ob jutranji in popoldanski konici. Problematični so tudi zastoji, ki se pojavljajo na izvoznem in odstavnem pasu avtoceste na območju izvoza Brezovica iz smeri Kozarij. Z izvedbo priključka se bo promet preusmeril z obstoječe regionalne ceste Brezovica—Vrhnika in regionalne ceste Brezovica—Notranje Gorice—Podpeč na avtocesto. Po izgradnji novega priključka Brezovica se bodo prometni tokovi s sedanje regionalne ceste Brezovica—Vrhnika preusmerili na avtocesto že pred naseljem Brezovica ter s tem močno razbremenili obstoječi priključek Brezovica pri Gorjancu in del odseka regionalne ceste med Gorjancem in križiščem pri Poku. Izgradnja bo porazdelila prometne tokove predvsem v jutranji konici v smeri Ljubljane in v popoldanski konici v smeri iz Ljubljane,«