Najbolj obremenjen avtocestni odsek med Vrhniko in Brezovico bo kmalu razbremenjen

Dne 21. avgusta 2023 je bil avtocestni odsek med Vrhniko in Brezovico označen kot eden izmed najbolj obremenjenih odsekov v državi. Eksperimentalna statistika o štetju cestnega prometa za leto 2022 je pokazala, da je bilo s tovornim prometom najbolj obremenjen odsek pri Ravbarkomandi, kjer je števec zabeležil kar 6,1 milijona tovornih vozil. S potniškim prometom je bil najbolj zaseden odsek Drenov Grič, s številkami, ki so se povzpele do 19 milijonov vozil. Števec pri Lendavi je pokazal, da je bil delež potniškega (58 %) in tovornega (42 %) prometa skoraj enak.

Dobra novica za voznike in okoliške prebivalce, ki trpijo zaradi povečanega prometa in zastojev! Vlada in pristojni organi so se odločili za izgradnjo novega avtocestnega odseka, ki bo znatno olajšal promet in razbremenil omenjeni del. Ta izvedba bo koristila tudi Naselju Jezero, saj bo dostop olajšan.

Kljub novi izgradnji, pa je še vedno najhitrejša pot iz Ljubljane do Podpeči preko Črne vasi. Ta odsek se prav tako prenavlja, kar bo pripomoglo k še večji tekočini prometa in manjšim zastojem.

Vlada in pristojni organi upajo, da bo z izgradnjo novih odsekov in prenovo obstoječih omogočen bolj tekoč in varnejši promet. Prav tako se pričakuje, da bo to pozitivno vplivalo na gospodarski razvoj in kakovost življenja v okoliških naseljih.

Za več informacij in podrobnejšo analizo lahko obiščete uradno stran Statističnega urada Republike Slovenije: http://www.stat.si/StatWeb/News/Index/11293.

Kako najhitreje do naselja?

Prijavite se na novice