Eko Sklad 2022: Naložbe v Energetsko Učinkovitost in Obnovljive Vire Energije

V letu 2022 je Eko Sklad odobril več kot 26 tisoč vlog, izdajajoč skoraj 90 milijonov evrov subvencij in kreditov občanom za energetsko učinkovite naložbe. Poudarek je bil na podpori toplotnih črpalk in sončnih elektrarn.

Toplotne črpalke: Najbolj zaželene so toplotne črpalke, saj je sklad izplačal skoraj 19 milijonov evrov subvencij za 8125 vlog. Povprečna subvencija je znašala približno 2300 evrov na naložbo.

Sončne elektrarne: Sledijo sončne elektrarne, za katere so odobrili 6515 vlog in izplačali 11,1 milijona evrov subvencij, s povprečno subvencijo 1700 evrov na naložbo.

Kreditiranje: 90% podpisanih kreditnih pogodb je bilo namenjenih občanom. Krediti v skupni vrednosti 31,8 milijona evrov so financirali naložbe v energetsko učinkovitost in obnovljive vire energije, z glavnim poudarkom na nakupu okolju prijaznih vozil.

Eko Sklad je ostal neomajen pri spodbujanju naložb v energetsko učinkovitost in obnovljive vire energije ter zagotavljanju sredstev za podporo občanom pri zmanjševanju ogljičnega odtisa in izboljšanju energetske učinkovitosti svojih domov.

Kako najhitreje do naselja?

Prijavite se na novice